MajorShop Orange

Březen 2014

7. března 2014

Tým MajorShop Vás informuje o změnách v občanském zákoníku, které proběhly k 1.1.2014.

Nový občanský zákoník  č. 89/2012 Sb.přináší změny pro e-shopy

Občanský zákoník upravuje nejen obchodní podmínky, ale řeší i další změny.

Na opravu změn zbývají už jen 3 měsíce tj. do 30.6.2014.

 

Dodatky a smluvní pokuta

 • Úprava všeobecných obchodních podmínek. 
 • Řešení dodatků či odchylek, které byly zaslány s objednávkou (např. objednávka produktu v barvě, která není v nabídce; provozovatel musí dodat zboží odpovídající objednávce včetně dodatku, pak je nutné upravit obchodní podmínky).
 • Od nového roku nebude možné vymáhat smluvní pokutu, která je v současné době většinou uvedena v obchodních podmínkách, a kterou provozovatelé požadují po zákazníkovi, když například odmítne převzít objednané zboží. Nově je nutné ji sjednat samostatně telefonicky nebo písemně. Může být například posledním krokem při odeslání objednávky.

Kupní smlouva

 • Od 1. ledna se kupní smlouva při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky.
 • V praxi to znamená, že internetový obchod musí dodat produkt, který si zákazník objednal. Jedinou výjimkou je vyprodání zásob.
 • Povinnost potvrdit objednávku stále trvá.

Odstoupení od smlouvy

 • Zákazník může odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, tuto informaci je však nutné sdělit.
 • Pokud tuto dobu provozovatel e-shopu nikde neuvede, pak se lhůta prodlužuje na 1 rok a 14 dní. (O možnosti odstoupení od smlouvy lze informovat i dodatečně, je tak nastavena čtrnáctidenní lhůta, během které musí zákazník odeslat zboží zpět.)
 • V případě, že kupující tuto možnost využije, prodávající zašle peníze zpět zákazníkovi do 14 dní.

  Vyjímkou je, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání. Současně lze nově cenu ponížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. Je ovšem nutné o tomto postupu zákazníka informovat.

  Dopravné, prodávající také zákazníkovi hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení. Poštovné při vrácení produktu pak platí kupující, který musí být poučen. V opačném případě to hradí prodávající. Odstoupení od kupní smlouvy u věcí, které se rychle kazí nebo zastarávají, zůstává. Nově nemůže zákazník vrátit ani zboží, u kterého porušil hygienický obal.

Reklamace

 • Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady.
 • Pokud bude dodáno kazové zboží, tak má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy.
 • Lze také prodávajícím nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.
 • V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné nově rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení smlouvy pak zákazník může žádat odstranění vady či slevu, odstoupit může, pouze pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.

 Úplné znění nového občanského zákoníku zde.