GDPR MajorShop funkcionality

Pro podporu Nařízení Evropského parlamentu 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data Protection Regulation - GDPR) MajorShop standardně obsahuje následující podpůrné úpravy:

  • Možnost umístění příslušných souhlasů (objednávka, registrace, odebírání newsletteru)
  • Definice typu jednotlivých souhlasů (informativní, povinný, nepovinný)
  • Zadání vlastních textů jednotlivých souhlasů
  • Evidence souhlasů (včetně přesného znění souhlasu dle zadaného textu), s možností exportu
  • Možnost vytvoření stránky se Zásadami (pravidly) zpracování osobních údajů, na kterou budou souhlasy odkazovat

Základním zdrojem a cílem dat aplikace MajorShop je ERP systém HELIOS Orange, kde mohou být příslušná data (včetně osobních) obsluhou dále zpracovávána, mazána či anonymizována.

Další podpůrné úpravy je možné realizovat na základě specifických požadavků.


Nasazení analytických a trackovacích služeb je samozřejmostí

Herueka.cz

XML Feed

Zbozi.cz

Hotjar

Srovname.cz

Hledejceny.cz

Leady

Google
Search Console

Seznam
Sklik

Seznam
Webmaster

Google
Tag Assistant

Affilbox

Mailkit

Heap

Mixpanel

Mergado

MailChimp

Ecomail

Samba

Insider

Snitcher

Seeky

Adobe
Analytics

Amplitude
Analytics

SmartEmailing

Google
Analytics 360

Google
Merchant

Google
Ads Editor

Google
Adsense

Google
reCaptcha

Facebook
Pixel