MajorShop Orange

Nová sazba DPH

13. února 2015

Tým MajorShop Vás informuje o nové sazbě v DPH platné od 1.1.2015.

Zaznamenali jste novou sníženou sazbu DPH 10%?

Od 1.1.2015 vyšla v platnost druhá snížená sazba DPH 10 %kterou lze uplatnit na:

  • počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti;
  • prostředky pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely (radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní služby a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely);
  • tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Nevztahuje se na zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy. (V příloze č. 3a zákona o DPH je definováno, co se rozumí tištěnou knihou a obrázkovou knihou pro děti.)

 

Nastavení a realizace v IS Helios Orange

 

Změna DPH vyžaduje provést příslušná nastavení v systému Helios Orange.

sipka Upozorňujeme vás, že veškeré změny v nastavení sazeb DPH v jednotlivých modulech musí provést uživatel. Aktualizace Helios Orange nemění nastavení sazeb DPH v žádném z modulů ani dokladů!

sip Pro správnou funkcionalitu druhé snížené sazby DPH je třeba mít nainstalovanou verzi Helios Orange 2.0.2014.1102 nebo vyšší!

 

1. Zavedení druhé snížené sazby DPH

Pokud nebude sazba daně 10% v přehledu DPH existovat, bude sazba daně 10% změnovým skriptem vygenerována automaticky od verze Helios Orange 2.0.2014.1102. Stávající sazby DPH zůstanou v přehledu nezměněny. Od roku 2015 se budou generovat pro českou legislativu standardní sazby DPH 0%, 10%, 15% a 21%. Projeví se při generování nové databáze a při akci Generuj standardní sazby.

Nastavení sazeb DPH

sazba dph

 

2. Nastavení v pomocných číselnících (sazby DPH musí být zadány pro rok 2015)

V pomocných číselnících – DPH (vybrat období roku 2015, v případě hospodářského roku období, které obsahuje datum 1.1.2015). Je nutno zkontrolovat, zda nová snížená sazba daně 10% existuje, a pokud neexistuje, je třeba ji založit. Druh sazby DPH nastavit na Snížená. Pokud používáte celní moduly, doplňte i kód číslem 4.

 

3. Kompletní nastavení nových účtů DPH.

Při zakládání účtů je možné využít funkcionality Nový účet z označeného. Označí se příslušný daňový účet s dosavadní sazbou daně 15%. Z nabídky místního menu, funkce "Nový účet z označeného", se otevře editor účtu se všemi údaji přebranými z označeného účtu. Nutno změnit číslo účtu, název účtu a sazbu daně nastavit na 10%.

Tip  Nové účty DPH nezapomeňte přidat do definice výkazů. Na distribuční definici výkazu Rozvaha stačí z místní nabídky spustit akci "Definice - doplnění vazeb".

 

4. Změny na kmenových a skladových kartách

V přehledu Zboží a služby bude nutno změnit přednastavenou sazbu DPH na vstupu a na výstupu u položek, kterých se týká přechod do druhé snížené sazby daně. Změnu je třeba provést v přehledu volby místní nabídky Sazby DPH....

sipka Správné nastavení sazeb DPH je klíčové pro dohledání správné sazby DPH na vytvářených dokladech pohybu zboží!

Pokud používáte přednastavenou sazbu DPH na řadách dokladů oběhu zboží nebo faktur, nastavíte novou nejčastěji používanou sazbu DPH na řadě dokladů:

 

5. Změna kontací

V přehledu Účetní kódy – kontace je nutno zkontrolovat všechny kontace, kde se vyskytují řádky se základem nebo částkou DPH s původní sníženou sazbou daně 15%.

Jedná se o tyto kontace: Faktura vydaná, Dobropis vydaný, Faktura přijatá a Dobropis přijatý

Více k nastavení v systému Helios Orange najdete v poradně na adrese: forum.helios.eu.

 

Nastavení a realizace v aplikaci MajorShop

V aplikaci MajorShop byly  změny zapracovány do nové verze.

sip Pro správnou funkcionalitu druhé snížené sazby DPH je třeba mít nainstalovanou verzi 2.5.!

sip Pro správnou funkcionalitu druhé snížené sazby DPH u starší verze (v.1) aplikace MajorShop, je třeba mít nainstalovanou poslední aktuální verzi 1.11.8.!

 

E-shopy, které nemají požadovanou verzi aplikace, budeme postupně kontaktovat s informací, že byl proveden upgrade.