MajorShop Orange

HELIOS Orange, MajorShop a Došlé objednávky

26. ledna 2015

Tým MajorShop Vás informuje o rozšíření modulu Oběh zboží a celní sklady o Došlé objednávky.

Uvažujete o přechodu na modul Došlé objednávky?

Došlé objednávky - co to je?


 • Modul Došlé objednávky je rozšířením modulu Oběh zboží.
 • Umožňuje pohodlně vystavovat, prohlížet, editovat odběratelské objednávky a sledovat jejich vykrývání.
 • Není doplněním stávajících Expedičních příkazů, ale jejich alternativou.

 

Jaké jsou rozdíly mezi došlými objednávkami a expedičními příkazy?

Expediční příkaz

 • Není možná blokace na konkrétního zákazníka.
 • Není zjistitelné, zda je zboží pro daný doklad již naskladněno.
 • Využívá se jako podklad pro fakturaci a výdej.
 • Nelze použít pro Pokladní prodej.
 • Položky z tohoto dokladu jsou viditelné společně s položkami dalších oběhových dokladů.

Došlé objednávky

 • Blokace vždy pro daný doklad.
 • Informace o naskladnění viditelná na dokladu.
 • Podklad jak pro vydanou objednávku, tak i pro výdej a fakturaci.
 • Lze použít pro Pokladní prodej.
 • Samostatná tabulka, samostatné přehledy.

Pokud jste se rozhodli pro realizaci, kontaktujte nás.