MajorShop Orange

Ochrana osobních údajů na e-shopu

26. května 2015

Připravili jsme si pro Vás téma s názvem: Dbejte na dodržování legislativy při shromažďování osobních údajů Vašich zákazníků!

Dbejte na dodržování legislativy při shromažďování osobních údajů Vašich zákazníků!

Správce, který získává a shromažďuje jakékoli osobní údaje, má povinnost provést registraci.

Co se považuje za osobní údaje?

Osobním údajem je jakákoli informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Jak být v souladu s legislativou?

1) Legislativa pro e-shopy

 2) Registrace na ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů)

  • on-line vyplnění registračního formuláře (registrace je zdarma a trvá asi 30 min.)
  • Registrační povinnost je upravena § 16 zákona č. 101/2000 Sb., podle něhož oznamovací povinnosti podléhá každé zpracování osobních údajů prováděné správcem, na které není možné aplikovat některou z výjimek z této povinnosti upravených v § 18 zákona. Je nutno zdůraznit, že povinností správce je zpracování (podléhající oznamovací povinnosti) oznámit Úřadu ještě před jeho samotným zahájením.
  • Pokuta za nesplnění přihlašovací povinnosti může činit až 1 mil. Kč pro nepodnikatele, resp. 5 mil. Kč pro podnikatele.
  • Veřejný registr zpracování osobních údajů eviduje informace o správcích osobních údajů a účelu jejich zpracování.

Slovensko má obdobné podmínky vydané EU, více zde.

3) Souhrn informací, které e-shop musí poskytnout zákazníkovi

  • Registrace obchodníka na ÚOOÚ.
  • Identifikaci obchodníka.
  • Rozsah užití osobních údajů.
  • Účel zpracování osobních údajů – za účelem dokončení a zpracování internetového obchodu.
  • Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů.
  • Možnost odvolat souhlas s dalším zpracováním.