MajorShop Orange

Funkcionality v rámci GDPR


Pro podporu Nařízení Evropského parlamentu 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data Protection Regulation - GDPR) MajorShop standardně obsahuje následující podpůrné úpravy:

  • Možnost umístění příslušných souhlasů (objednávka, registrace, odebírání newsletteru)
  • Definice typu jednotlivých souhlasů (informativní, povinný, nepovinný)
  • Zadání vlastních textů jednotlivých souhlasů
  • Evidence souhlasů (včetně přesného znění souhlasu dle zadaného textu), s možností exportu
  • Možnost vytvoření stránky se Zásadami (pravidly) zpracování osobních údajů, na kterou budou souhlasy odkazovat

Základním zdrojem a cílem dat aplikace MajorShop je ERP systém HELIOS Orange, kde mohou být příslušná data (včetně osobních) obsluhou dále zpracovávána, mazána či anonymizována.

Další podpůrné úpravy je možné realizovat na základě specifických požadavků.